Přejít k obsahu
     
Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami (VEDPMNF) Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358 Program OP VVV, výzva č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů

15.3. - 17.3. 2023 CSPES 2022/23 conference in Plasy 

Tým NTC Research of Advanced Materials dokončil projekt „Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcemi“. Projekt byl financován v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který usiluje o podporu excelentních výzkumných týmů. 

Audit projektu proběhl začátkem tohoto roku a v březnu se konala závěrečná konference CSPES 2022/23 v Plasích. Konference byla zaměřena na výstupy projektu a nejnovější experimentální a teoretický vývoj v oblasti elektronických vlastností materiálů zkoumaných fotoemisní a elektronovou spektroskopií.

graphical user interface, website

LinkedIn

Twitter

31.10.2022 Článek "Polem indukovaná ultrarychlá modulace Rashbovy vazby při pokojové teplotě ve feroelektrickém α-GeTe(111)" - Nature Communications - info v Aj

Nature

LinkedIn

Twitter

26.10.2022 Návštěva Jiřího Vaníčka z EPFL

LinkedIn

Twitter

24.05.2022 Přednáška Olega Peila a Franco Moitzi - Kvantově-mechanický popis slitin - info v Aj

Peil

LinkedIn

Twitter

10.04.2022 Plzeňské výzkumné centrum má prestižní grant na podporu začínajících výzkumníků - odkaz na článek Seznam Zprávy

link

08.04.2022 Získali jsme prestižní grant na podporu mladých vědců 

Twitter

08.04.2022 Výzkumné centrum NTC získalo prestižní evropský grant na podporu začínajících vědců - odkaz na článek na INFO ZČU

grant_clanek_info

link

24.03.2022 Přednáška Dominika Leguta - kvantové vlastnosti - info v Aj

legut

LinkedIn

Twitter

23.03.2022 Přednáška Ondřeje Cahy - Topologické izolátory - info v Aj

Ondrej_Caha

LinkedIn

Twitter

16.03.2022 Návštěva Martina Pumery - přednáška - 2D materials - info v Aj

Martin_Pumera

LinkedIn

22.11. 2021 Praktický "SPR-KKR KURZ MAGNETISMU A SPEKTRSKOPIE" - Daresbury od 22. do 25. listopadu 2021

Daresbury

26.11.2021 – Článek „Odhalení orbitální textury 1T-TiTe2 pomocí vnitřního lineárního dichroismu ve vícerozměrné fotoemisní spektroskopii“ byl publikován v Quantum Materials - Nature_NPJ – odkaz na Twitter v Aj

njp_nature

Twitter

27.09.2021 - přednáška Didiera Sebilleaua „THE MEMORY FUNCTION APPROACH: The Swiss army knife of statistical physics – Application to dielectric function“ – odkaz na Twitter v Aj

didier

Twitter

23.06. 2021 – Konference APCOM – odkaz na Twitter v Aj

apcom

Twitter

21.5.2021 Mezinárodní studie – Pozorování tříbodových fermionů – odkaz na článek

Link

14.7.2020 Článek „Open-source kódovací paradigma pro výpočty elektronických struktur“ – odkaz na článek v Aj

Twitter

 

6.1.2020 – Článek v prestižním Nature Journal – odkaz na článek na INFO ZČU

Nature_bezztratovy

Link

23.7. 2019 Návštěva ministra MPO a místo předsedy vlády doc. Karla Havlíčka

D_0-JK3XYAAF_TN

https://twitter.com/KarelHavlicek_/status/1152145434980311042

14.11. 2018 Čestný doktorát převzal na  Slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU strategický partner projektu Prof. Karol Hricovini.

image_hryho

Více informací:

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1769


22.-26. 10. 2018 Ondřej Šipr byl Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově.

Cesta byla podniknuta za účelem diskusí a konzultací se
spolupracovníky. Se Sergejem Mankovskym jsme rozebírali výsledky
týkající se spinové tuhosti. Shodli jsme se, že výsledky jsou v dobrém
souhlasu s experimentem, pro lepší pochopení by bylo vhodné ještě
analyzovat přímý vliv změny koncentrace dopantů na výměnné konstanty.
Hubertem Ebertem jsme diskutovali o možných mechanismech proč by se
spinová hustota počítaná různými metodami mohla navzájem
lišit. Domlouvali jsme se i na způsobu prezentace těchto výsledků. Se
Sebastianem Wimmerem jsme diskutovali o výsledích ohledně elektrické
vodivost, anomální Hallovy vodivosti a spinové Hallovy vodivosti.
Konstatovali jsme, že pozorované trendy zmíněných veličin jsou někdy
intuitivně dobře pochopitelné, jindy však nikoliv. Pro jednoznačný
pohled bude nutné dále vyšetřit otázky numerické přesnosti. O
fyzikálních mechanismech podmiňujících zkoumané transportní jevy jsme
diskutovali s Hubertem Ebertem.


Červenec  2018 (celý měsíc) - Fatima Alarab byla na stáži Julius-Maximillians-Universität Würzburg

report (pouze EN) zde


11.-15. 6. 2018 Ondřej Šipr byl na Ludwig-Maximilians-Universität in Munich.

Během svého pobytu diskutoval Ondřej Šipr s Hubertem Ebertem, Sergejem
Manskovskym a Sebastianem Wimmerem o třech okruzích problémů: (1)
výpočty spinové tuhosti kovů různými způsoby a související
metodologické otázky, (2) výčpočty teplotně-závistlých transportních
vlastností dopovaných slitin, (3) možná implementace nových
výměno-korelačních funkcionálů v programovém balíku SPRKKR. Diskuse
přispěli k identifikování klíčových bodů pro další pokrok ve
vyjmenovaných oblastech a ke stanovení nejbližších cílů pro další
výzkum.


Rostislav Medlín z NTC přednášel o využití kvantových teček a spektroskopických Ab-Initio simulací

Setkání Meeting on TEM in Materials Sciences, které se konalo ve dnech 24. až 25. dubna v Brně, přispělo ke sdílení současných zkušeností s transmisní elektronovou mikroskopií (TEM) v oblastech výzkumu souvisejících s pokročilými materiály, technologiemi a mikroskopickými technikami.

Rostislav Medlín z vysokoškolského ústavu Nové technologie – výzkumné centrum prezentoval výsledky výzkumu na téma II and III. generation of Silicon based Solar Cells - basic TEM material research of nanostructured Si and TCO o využití kvantových teček pro změnu šířky zakázaného pásu u tenkovrstvých křemíkových materiálů pro solární články a zkoumání vlastností dotovaného ZnO využívaného jako transparentní vodivá elektroda s využitím EELS a jeho porovnání s modelováním spektroskopické EELS odezvy materiálu z prvních principů.

image 3 2 1

link


Návštěva Mykhailo Kirichenka na NTC

link


Ministerstvo představuje projekt NTC

Ministerstvo školství na svém webu zveřejnilo článek o projektu, který se věnuje předpovídání a výzkumu vlastností nových materiálů. Jedná se o vlajkový projekt výzkumného centra Nové technologie (NTC).

https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=1313


Modelování difrakce fotoelektronů pomocí balíku MsSpec

Přednášející:
Didier SEBILLEAU, Theory Group, Département Matériaux-Nanosciences, Institut de Physique de Rennes, UMR CNRS-UR1 6251, Université de Rennes-1, France

Datum konání: 16. listopadu 2017
Čas konání: 10:00
Místo konání: Zasedací místnost v budově G, Vědeckotechnický park, Teslova 9a, Plzeň

pdf


NTC hostilo významné odborníky na semináři CSPES-2017

link


Přednáška na téma fluktuačního-disipačního teorému a výpočtů v oblasti nerovnovážných transformací.

Přednáška je věnována oboru statistické mechaniky. Zahrnuje (i) úvod do fluktuačního-disipačního teorému a tzv. Jarzynskiho rovnosti pro nerovnovážné transformace, (ii) důsledky tohoto teorému, (iii) definice práce ve statistické mechanice. V druhé části přednášky budou ukázány simulace molekulární dynamiky navržené pro výpočet množství práce vzhledem k různým definicím práce.

Datum konání: 9. listopadu 2017
Čas konání: 14:00
Místo konání: Zasedací místnost v budově C1, Vědeckotechnický park, Teslova 5B, Plzeň

pdf


NTC bude hostit workshop o současných úspěších v oblasti fotoemise

Workshop se koná ve dnech 13.–15. listopadu v prostorách výzkumného centra ZČU Nové technologie. Zaměří se na nejnovější experimentální a teoretické poznatky ve vývoji v oblasti elektronických vlastností materiálů. Jednacím jazykem workshopu bude angličtina.


Atomová struktura, vlastnosti elektronů a dynamika hybridních organicko-anorganických perovskitů

Přednášející:
Min-I LEE, Laboratoire de Physique des Solides, Universite Paris Sud, France

Datum konání: 19. října 2017
Čas konání: 14:00
Místo konání: Zasedací místnost v budově G, Vědeckotechnický park, Teslova 9a, Plzeň

pdf


3.10.2017

O výzkum na NTC se zajímali zástupci tchajwanského výzkumného institutu ITRI (Industrial Technology Research Institute, Taiwan - organizace v systému podpory aplikovaného výzkumu a spolupracuje s organizacemi globálního významu) a TEKK (Tchajpejská ekonomická a kulturní kancelář v Praze), jejichž úkolem je mimo jiné hledat strategické partnery pro spolupráci v oblasti technologických inovací. Na NTC se především zajímali o výzkum vedený docentem Jánem Minárem, který se zabývá výzkumem v oblasti pokročilých materiálů a tak jim byl představen projekt excelentního výzkumného týmu s názvem Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami.

foto_02 foto_03 foto_01


Seminář k představení výzkumné činnosti členů/týmů EVT projektu.

Datum konání: 11. července 2017
Čas konání: 14:00
Místo konání: Zasedací místnost v budově C1, Vědeckotechnický park, Teslova 5, Plzeň


Jan Očenášek:


Místo stáže: Universitat Politècnica de Catalunya (BarcelonaTech)
Výzkumný tým profesora Jorge Alcala Cabrelles
Termín stáže: 1. - 30 června 2017

Náplní výzkumné stáže byla práce na tvorbě atomistického počítačového modelu pro simulaci flexoelektrického a piezoelektrického jevu. Studovali jsme možnosti a limity přístupu zvaného core-shell pro zahrnutí elektrické polarizace částic do klasického atomistickém modelu molekulární dynamiky. Práce zahrnovala implementaci nestandardních párových potenciálů vhodných k těmto simulacím.


14.-19.6.2017: Jan Minar byl v laboratoři LPMS na univerzitě v Cergy-Pontoise poblíž Paříže.

Toto laboratoř ARPES se svým ředitelem prof. Hricovini je hlavním experimentálním partnerem CEDAMNF. Během tohoto pobytu jsme úspěšně změřili XPS na titanem dopovaného ZnO a dokončili jsme experimentální konfiguraci plánované CEDAMNF ARPES laboratoře.

IMG_20170516_184758197                    IMG_20170516_100410931


29.5. - 9.6.2017 O. Šipr

Návštěva Ludwig-Maximilians-Universität München, Mnichov

Cílem výzkumného pobytu je zahájit implementaci softwaru formalismusu pro výpočet rentgenových absorpčních spekter v rámci lineární odezvy
teorie aproximace teorii funkční teorie závislé na čase. Formalismus má být dostatečně robustní a stabilní, aby umožnil spolehlivé výpočty spektra pro různé materiály. Dále bude probíhat, diskuse o specifických problémech souvisejících s účinkem Spin-orbit stavů na elektronické struktuře.


7.6.17 Dr. Slavomír Nemšák  - New ways of looking at solid/liquid interfaces under operating conditions

link


13.02.17 Výzkumníci z NTC zjistili, jak měřit čas bez použití hodin 

link


31.03.2017 Pozvání Cergy Hricovini

pdf - Invitation_31-03-2017_Hricovini_Cergy

20170331_101406  20170331_101336  

 

Patička