Přejít k obsahu
     
Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami (VEDPMNF) Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358 Program OP VVV, výzva č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů

Jan Očenášek:


Místo stáže: Universitat Politècnica de Catalunya (BarcelonaTech)
Výzkumný tým profesora Jorge Alcala Cabrelles
Termín stáže: 1. - 30 června 2017

Náplní výzkumné stáže byla práce na tvorbě atomistického počítačového modelu pro simulaci flexoelektrického a piezoelektrického jevu. Studovali jsme možnosti a limity přístupu zvaného core-shell pro zahrnutí elektrické polarizace částic do klasického atomistickém modelu molekulární dynamiky. Práce zahrnovala implementaci nestandardních párových potenciálů vhodných k těmto simulacím.


14.-19.6.2017: 14.-19.6.2017: Jan Minar byl v laboratoři LPMS na univerzitě v Cergy-Pontoise poblíž Paříže.

Toto laboratoř ARPES se svým ředitelem prof. Hricovini je hlavním experimentálním partnerem CEDAMNF. Během tohoto pobytu jsme úspěšně změřili XPS na titanem dopovaného ZnO a dokončili jsme experimentální konfiguraci plánované CEDAMNF ARPES laboratoře.

IMG_20170516_184758197                    IMG_20170516_10041093104.05.2017: Jan Minar přednášel na univerzitě v Regensburgu na pozvaném semináři:


http://www.physik.uni-regensburg.de/forschung/grifoni/FKTSeminar/Vortrag_04_05_17_FKT.pdf


02.05.2017: Jan Minar přednášel jako pozvaný řečník na Akademii věd Praha:


http://www.fzu.cz/oddeleni/oddeleni-teorie-kondenzovanych-latek/one-step-model-description-of-photoemission-correlation

Po tomto semináři uspořádali členové našeho týmu O. Sipr, J. Vackar a M. Novák malý seminář o metodách konečných prvků a jejich aplikaci na  funkční teorii hustoty.


13.-24.3. 2017: DPG Jarní setkání odboru kondenzovaných látek, Drážďany, Německo

Jan Minar, Walayt Khan a Saleem Khan se aktivně zúčastnili setkání německé fyzické společnosti a prezentovali následující příspěvky:

Teoretická analýza středního pásma v hematitu dotovaném Sn s širokopásmovou solární odezvou - Wilayat Khan a Jan Minar


Ladění elektronické struktury Nb3O7 (OH) titanovým dopingem pro zvýšení světelnosti vyvolaného rozdělením vody - Wilayat Khan, • S. Betzler, O. Sipr, Ch. Scheu a J. Minar


Teoretické zkoumání magneticky dopovaných topologických izolátorů - Jan Minar, Jürgen Braun, Hubert Ebert, Jaime Sanchez-Barriga, Oliver Rader, Jan Honolka a Andreas Ney

 

Vliv potenciálu Madelunga na magnetické vlastnosti nefunkčního FePt - Saleem Ayaz Khan, Peter Blaha, Hubert Ebert, Jan Minár a Ondřej Šipr


Fermiho povrch a efektivní masy v reakci fotosenzy K dopovaného supravodiče BaFe2As2 - Gerald Derondeau, Federico Bisti, Jürgen Braun, Hubert Ebert, Vladimír Stročov a Jan Minar


20-23.2.2017: PhD student Saleem Khan navštívil ve Vídni zimní školu "Computational Magnetism".


https://www.sfb-vicom.at/events/magnetism/about-the-winter-school/Patička