Přejít k obsahu
     
Výpočetní a experimentální design pokročilých materiálů s novými funkcionalitami (VEDPMNF) Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000358 Program OP VVV, výzva č. 02_15_003 Podpora excelentních výzkumných týmů

Researcher

Role in the team / focus of research

prof. Dr. Jan MINÁR

Vedoucí výzkumného týmu – výpočetní simulace a metodologický vývoj teoretických metod

Ing. Jan OČENÁŠEK, Ph.D.

Senior researcher – modelování a výpočetní simulace - FEM

RNDr. Ondřej ŠIPR, CSc.

Senior researcher - modelování a výpočetní simulace struktur materiálů

RNDr. Jiří VACKÁŘ, CSc.

Senior researcher – modelování a výpočetní simulace struktur materiálů

Ing. Lucie PRUŠÁKOVÁ, Ph.D.

Depozice materiálů pomocí fyzikálních metod PVD

Ing. Pavel CALTA, Ph.D.

Depozice materiálů pomocí chemických metod CVD

Ing. Rostislav MEDLÍN, Ph.D.

Transmisní elektronová mikroskopie a difrakce, EELS spektroskopie

Dr. Laurent NICOLAI

Odpovědný za laboratoř ARPES

Sunil Wilfred DSOUZA

Výpočetní simulace se zaměřením na spektroskopické vlastnosti a ARPES experimenty.

Saleem Ayaz KHAN, M.Sc.

Výpočetní simulace se zaměřením na efekty spinově orbitální interakce

Mgr. Tomáš BÁRTA  

Depozice materiálů

PhD student 1: Zdeněk JANSA

Rentgenová difrakce a interpretace výsledků z experimentálních technik. Pomoc při výstavbě ARPES laboratoře.

PhD student 2:Sarath SASI

XPS a SARPES labolatoř

PhD student 3:Trung Phuc VO, MSc

Výpočtové simulace nových materiálů

Bc. Martin ŠAFRÁNEK

IT specialista  

Patička